Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M AG1 Gazeta

Listy otwarty aptekarzy z powiatu rawickiego

11 dni temu    25.03.2020
Artykuł sponsorowany
komentarzy 0 ocen 5 / 80%
A A A
Zdjęcie poglądowe /Zdjęcie poglądowe / fot. Adobe Stock

Szanowny Panie Starosto, Szanowni Państwo Radni!

27 lutego 2020 r Rada Powiatu Rawickiego podjęła Uchwałę nr XIX/151/20 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego w 2020r. Wojewoda Wielkopolski opublikował ją w dniu 6.marca 2020r. i ma wejść w życie od 23 marca 2020 r.

Zgodnie z jej treścią, apteki powiatu powinny dyżurować w cyklach tygodniowych, także w godzinach nocnych od 22:00 do 7:30 oraz w niedziele, święta oraz inne dni wolne od pracy.

Przez ostatnie lata aptekarze powiatu rawickiego okazywali swą dobrą wolę oraz gotowośc do poświęceń i dyżurowali w godzinach 22-24, co Rada Powiatu akceptowała swoimi Uchwałami.

Po niedawnym Rozstrzygnięciu Nadzorczym Wojewody wielkopolskiego, Rada Powiatu podjęła ww.Uchwałę radykalnie zmieniającą dotychczasowe zasady.

Została uchwalona pomimo wyraźnej negatywnej opinii Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, która jest ustawowym przedstawicielem aptekarzy. Na podstawie informacji pozyskanych od rawickich aptekarzy, Izba podkreśliła, że nie ma zapotrzebowania na szczególnie nocne dyzury aptek i dodatkowe obciążenie aptekarzy pracą. Jednocześnie Izba zwróciła uwagę, że powiat powinien aptekom zrekompensować koszt dyżurów.

Podkreślenia wymaga fakt, że dyżury są daniną publiczną, za która nikt nie płaci właścicielom aptek. Są jednostronnym żądaniem uchwałodawcy-Rady Powiatu, która nie jest właścicielem, ani zarządcom aptek. Zastanawia, że w grafiku dyżuró nie uwzględniono aptek spoza miasta Rawicza. Nie ma to nic wspólnego z proporcjonalnością obciążenia pracą, ani z równomiernością dostępu aptek. Nikt rozsądny nie kwestionuje faktu, że nie da się pracować bez przerwy przez 24h na dobę, na dodatek 7 dni w tygodniu. Niestety taki harmonogram ustaliła Rada Powiatu Rawickiego. Jednakże w większości aptek w Polsce, a nie tylko w powiecie rawickim, pracuje zaledwie 1 magister farmacji. Jedyna osoba, która ma uprawnienia do samodzielnej pracy w aptece, a więc i na dyżurze. Wg Ministerstwa Zdrowia, w statystycznej poslkiej aptece pracuje zaledwie 1,78 farmaceuty. W świetle tych faktów każdy rozumny człowiek zgodzi się, że dyżury ustalone przez Radę Powiatu Rawickiego s a niewykonalne. Niewykonalność wynika zarówno z faktu braku uprawnionych aptekarzy, jak i z ekonomicznej nieopłacalności dyżurów. Lokalizacja apteki na wsi lub w mieście, nie zmienia powyższych zależności. Powmimo znacznych obciążeń, apteki były gotowe do pracy w godzinach 22-24- Rada Powiatu przyjmowała tę deklarację. Wojewoda stwierdził, że to zbyt krótko. Rada uznała decyzję wojewody i, pomimo Izby Aptekarskiej, ustaliła niewykonalne dyżury 24/7. Jednocześnie zaznaczyła w uzasadnieniu do Uchwały, że nie interesuje ją wpływ dyżurów na finanse aptek, ani sytuacja farmaceutów. Zlekceważyła opinię Izby. Dodatkowo odrzuciła zrozumiałą dla każdego konieczność wynagrodzenia za pracę. Nie aptekarze przyszli do Rady Powiatu po słusznie należną zapłatę. To Rada zażądała ich darmowej , dodatkowej i mocno obciążającej pracy. Przypominamy, że w lutym 2019r. w Pleszewie, w drugiej dobie dyżuru zmarł lekarz-kardiolog. Rada Powiatu Rawickiego ustaliła dyżury 24-godzinne, trwające 7 dób w tygodniu. Czy sytuacja z Pleszewa musi się powtórzyć, by zrozumieć absurdalność i niewykonalność dyżurów? Czy pomyłka aptekarzawynikająca z niechronnego przemęczenia będzie czymś nieopczekiwanym? Czy Rada Powiatu oraz mieszkańcy chcieliby skracania godzin pracy lub likwidacji aptek, jako skutku próby realizacjiniewykonalnych oczekiwańwojewody oraz Rady Powiatu? Czy obency stan zagrożenia epidemicznego ma się pogorszyć na skutek nieuchronnego bankructwa aptek, spowodowanego chorym personelem i niepłacalnością dyżurowania? Czy zmiejszenie liczby aptek i aptekarzy poprawi mieszkańcom powiatu dostęp do leków?

W związku z powyższym oświadczamy, co następuje.

Będąc odpowiedzialnymi aptekarzami, tak jak do tej pory będziemy pracować tylko w godzinach 22-24, w cyklach określonych w Załączniku nr 2 omawianej Uchwały. Oznacza to, że w powiecie rawickim nie będzie nocnych dyżurów aptek.

Do wiadomości:
1. Naczelna Izba Lekarska,
2.Wielkopolska Okręgowa Izba Lekarska,
3. Media lokalne i ogólnopolskie

+ 4 głosów: 5 (80%) 1 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.