Dostosuj wydruk

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSPT w Bojanowie

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSPT w Bojanowie

W auli szkoły ZSPT CKU w Bojanowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Zebranych powitał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Jakub Samol oraz dyrektor Aneta Przybylska.

Wyjaśniła, że w tym roku szkolnym uczniowie rozpoczną naukę w czterech oddziałach: w dwóch klasach technikum oraz w dwóch klasach szkoły branżowej. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Minutą ciszy uczczono poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej oraz tych, którzy zginęli, walcząc o wolną Polskę. Delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod tablicą upamiętniającą wychowawców, pracowników, absolwentów oraz uczniów szkoły zmarłych, poległych i pomordowanych w tych czasach. Zgromadzeni obejrzeli krótki film upamiętniający tragiczne wydarzenia tamtego okresu.

Potem przedstawiciele uczniów klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, w którym przyrzekali, m.in. rzetelnie uczyć się i wykonywać wszystkie obowiązki szkolne. W dalszej części uroczystości dyrektor Aneta Przybylska wręczyła uczennicom: Alicji Grębowskiej i Jagodzie Pawłowskiej Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019, a wicedyrektor Agata Kubiak przedstawiła zebranym nowych nauczycieli oraz wychowawców klas pierwszych.

autor: Włodzimierz Jędrzejczak

Źródło:

Dodano: 2019.09.06

rawicz24.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
Redakcja "Życie Rawicza" ul. 17 Stycznia 37/4, 63-900 Rawicz, 65 546 52 52