Dostosuj wydruk

Nie przerejestrowałeś auta? Zapłacisz grzywnę

Nie przerejestrowałeś auta? Zapłacisz grzywnę

Nawet 1.000 złotych kary będzie musiał zapłacić właściciel pojazdu, który po 1 stycznia 2020 roku w ciągu 30 dni nie dokona rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej lub nie zawiadomi Wydziału Komunikacji o kupnie lub sprzedaży pojazdu w Polsce.

Z początkiem roku weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dotyczą nakładania kar pieniężnych na właścicieli pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy nie dokonają rejestracji auta w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju.

Taki sam obowiązek ciąży na właścicielach pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski, którzy w terminie nieprzekraczającym 30 dni, nie zawiadomią Wydziału Komunikacji o kupnie albo sprzedaży auta.

- Obowiązek ten dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, ustawodawca nie przewidział żadnego wyjątku - wyjaśnia Agnieszka Adamczak, naczelnik Wydziału Dróg i Komunikacji w rawickim starostwie.

Kary będą wynosić od 200 do 1.000 zł. Co ważne, nowe przepisy nie działają wstecz. Mają zastosowanie wyłącznie do transakcji zawartych po 1 stycznia 2020 roku.

autor: Dawid Bela

Źródło:

Dodano: 2020.02.11

rawicz24.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
Redakcja "Życie Rawicza" ul. 17 Stycznia 37/4, 63-900 Rawicz, 65 546 52 52