Dostosuj wydruk

Strajk nauczycieli prawie pewny. Co z zajęciami dla uczniów?

Strajk nauczycieli prawie pewny. Co z zajęciami dla uczniów?

- Dotychczasowe propozycje rządu nie dają podstaw do odwołania strajku w ramach legalnie toczącego się sporu zbiorowego. Strajk rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku - brzmi komunikat opublikowany dziś na stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego, wobec braku porozumienia z rządem.

Jeśli przez weekend nic się nie zmieni, prawdopodobnie od poniedziałku nauczyciele i pracownicy oświaty rozpoczną strajk. Domagają się podwyżki o 1.000 zł ze spłatą od 1 stycznia.

O przystąpieniu do protestu pracownicy placówek oświatowych decydowali w referendach, które odbyły się w poszczególnych szkołach i przedszkolach. W powiecie rawickim za strajkiem opowiedziało się 90,1%. - Czara goryczy chyba już się przelała na tyle, że nauczyciele wreszcie zwarli szyki i postanowili powalczyć o swoje - komentowała tydzień temu wynik referendum Alicja Szurowska, szefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rawiczu. - Bardzo cieszy mnie, że wszyscy, bez względu na to, czy to związkowcy, czy nie, pracownicy administracji lub obsługi, zdecydowali się wspólnie walczyć.

Jeśli od poniedziałku pracownicy oświaty zaczną strajkować, co z zajęciami dla uczniów? 

GMINA RAWICZ

Jak dowiedzieliśmy się w rawickim magistracie, w pięciu placówkach - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie, Szkole Podstawowej nr 1 w Rawiczu, Przedszkolu nr 1 w Rawiczu, Przedszkolu nr 5 w Rawiczu oraz Przedszkolu w Ugodzie -  do strajku zamierzają przystąpić wszyscy nauczyciele. Natomiast, w pozostałych placówkach, dyrektorzy będą dysponowali wąską kadrą pedagogów. - Wszystkie gminne placówki informują rodziców o utrudnieniach, jakie wiążą się z ogólnopolskim strajkiem w oświacie. Władze gminy Rawicz podjęły decyzję, aby niektóre gminne placówki umożliwiły prowadzenie zajęć dla dzieci - przekazuje portalowi rawicz24.pl Centrum Informacyjne Burmistrza.

Zajęcia prowadzić będą, m.in. Rawicka Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi Rawickiej. W godzinach otwarcia biblioteki i filii dzieci będą mogły korzystać z zajęć komputerowych, gier planszowych i zajęć bibliotecznych w grupach do 20 osób. Wszystko - oczywiście - za zgodą rodziców. Z informacji, jakie przekazuje CIB wynika również, że w rawickim muzeum w poniedziałek, 8 kwietnia, od godz. 11.00 do godz. 13.00 przygotowano zajęcia warsztatowe o tematyce regionalnej. W tym przypadku zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (pod numerem telefonu: 65/545-35-75) do wyczerpania limitu miejsc. Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach.

GMINA BOJANOWO
Placówki w tej gminie będą funkcjonować według poniższego schematu:
- Szkoła Podstawowa w Bojanowie - zajęcia nie będą odbywać się według planu, na terenie szkoły czynne będą świetlice zapewniające opiekę nad dziećmi,
- Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej - zajęcia nie będą się odbywać według planu, nauczyciele, którzy nie przystępują do strajku będą sprawować opiekę nad dziećmi,
- Szkoła Podstawowa w Gościejewicach - uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę na dotychczasowych zasadach, zajęcia lekcyjne będą się odbywały,
- przedszkole w Bojanowie - dzieci będą miały zapewnioną opiekę na dotychczasowych zasadach,
- przedszkole w Trzeboszu - oddziały w Golinie Wielkiej oraz Kawczu będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach, w oddziałach w Trzeboszu nie będą prowadzone zajęcia w normalnym trybie, lecz będzie zapewniona opieka nad dziećmi.

GMINA PAKOSŁAW

- Jeżeli do strajku dojdzie (a mam nadzieję, że nie) to wszystkie szkoły podstawowe strajkują. Opiekę nad dziećmi, które przyjdą do szkoły, bo nie mają opieki w domu zapewniają dyrektorzy poszczególnych placówek. Przedszkola nie strajkują tylko wspierają strajkujących - informuje jeden z pakosławskich nauczycieli.

GMINA JUTROSIN

- Część nauczycieli będzie strajkowała w Szkole Podstawowej w Szkaradowie. Tam dyrektor jest zobowiązana zapewnić opiekę nad dziećmi - pod względem zajęć dydaktycznych lub opiekuńczych. W Jutrosininie szkoły pracują normalnie - informuje burmistrz Romuald Krzyżosiak.

GMINA MIEJSKA GÓRKA

Przedszkole w Konarach oraz Zespół Szkół w Dłoni nie prowadzą akcji strajkowej. W tych placówkach zajęcia odbywają się normalnie.

W Przedszkolu w Miejskiej Górce w strajku uczestniczy część osób, ale opieka dla dzieci jest zapewniona w godzinach od 6.30 do 16.30. 

Szkoła Podstawowa w Miejskiej Górce, Zespół Szkół w Konarach, Zespół Szkół w Miejskiej Górce - z powodu strajku nie ma lekcji, ale - jak zapewnia Maria Antkowiak, kierownik Centrum Usług Wspólnych - opieka dla dzieci ma być zapewniona. 

POWIAT RAWICKI

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu oraz Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rawiczu to placówki prowadzone przez Powiat Rawicki, które zdecydowały się na przystąpienie do ogólnopolskiego strajku.

Do akcji protestacyjnej nie przystąpił natomiast Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych CKU w Bojanowie.

Z informacji jakie przekazano portalowi rawicz24.pl wynika, że w szkołach, które przystąpiły do strajku uczniowie mają zapewnioną opiekę w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, sportowych, gier i zabaw.

- W związku z wcześniejszą informacją przekazaną rodzicom oraz uczniom w dniu dzisiejszym w szkołach nie pojawili się w zdecydowanej większości uczniowie - podkreśla wicestarosta Jakub Moryson.

Jak zaznacza, strajkujący nauczyciele przybyli do szkół zgodnie z planem zajęć, podpisali listy obecności i udali się do wskazanych przez dyrektora sal.

Mam jednak nadzieję, że strona rządową i protestujący porozumieją się jak najszybciej, a sytuacja w oświacie wróci do normy, dla dobra wszystkich stron - dodaje Jakub Moryson.

INFORMACJA BĘDZIE AKTUALIZOWANA 

Warto zaznaczyć, że rodzice, którzy zdecydują się pozostać z dzieckiem w domu, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów są dostępne m.in. na stronie internetowej ZUS.

Zamknięcie jest traktowane jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni - podkreśla Centrum Informacyjne Burmistrza Rawicza.

autor: Weronika Skrzypczak

Źródło:

Dodano: 2019.04.06

rawicz24.pl Copyright © 2007 - 2019 Południowa Oficyna Wydawnicza
Redakcja "Życie Rawicza" ul. 17 Stycznia 37/4, 63-900 Rawicz, 65 546 52 52