Dostosuj wydruk

Sukces uczennic ZSZ w konkursie statystycznym

Sukces uczennic ZSZ w konkursie statystycznym

Odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, pracując pod okiem Rafała Jędrzejaka - nauczyciela geografii, opracowali wskazane przez komisję konkursową tematy i wysłali prace do Warszawy.

Wśród laureatów znalazły się dwie uczennice rawickiej placówki: Ania Grębowska - uczennica klasy III TE, która zajęła IV miejsce oraz Aleksandra Chuda z klasy I TE, której praca zajęła V miejsce w Polsce.

Ania scharakteryzowała ludność Polski na podstawie spisów powszechnych i bilansów ludności, a Aleksandra ludność miast i wsi w Polsce.

Nadesłane prace okazały się bardzo ciekawe i spełniły oczekiwania jury: oryginalność interpretacji tematu, układ treści, umiejętność analizy i syntezy wiedzy źródłowej, ze szczególnym stopniem wykorzystania Małego Rocznika Statystycznego Polski. Patronat nad Konkursem sprawuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, a organizatorem jest Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca w Warszawie.

autor: Włodzimierz Jędrzejczak

Źródło:

Dodano: 2019.06.10

rawicz24.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
Redakcja "Życie Rawicza" ul. 17 Stycznia 37/4, 63-900 Rawicz, 65 546 52 52