Dostosuj wydruk

Nikt nie chce do pracy w urzędzie

Nikt nie chce do pracy w urzędzie

Rawicz. Gmina ogłasza trzeci nabór na stanowisko ds. inwestycji. Dwa poprzednie okazały się fiaskiem, bo nikt się nie zgłosił.

Zainteresowani pracą na stanowisku do spraw inwestycji muszą posiadać wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie budowlanym bądź instalacyjnym. Muszą mieć również uprawnienia, które umożliwiają pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budowie.

Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.: opracowywanie planów remontów i inwestycji z elementami rozliczania nadzorowanych zadań; weryfikowanie kosztorysów inwestorskich i wykonawczych; uczestnictwo w odbiorach technicznych realizowanych robót.

W dwóch poprzednich naborach chętny musiał mieć udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy w zakresie wykonawstwa, nadzoru inwestorskiego oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz aktualny wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Wymogi zostały jednak obniżone.

Tym razem, zainteresowani mogą składać dokumenty w urzędzie (osobiście lub listownie) do 28 czerwca.

autor: Anna Siecla

Źródło:

Dodano: 2019.06.23

rawicz24.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
Redakcja "Życie Rawicza" ul. 17 Stycznia 37/4, 63-900 Rawicz, 65 546 52 52