Dostosuj wydruk

Ulica Miodowa ma zostać utwardzona. Co na niej położą?

Ulica Miodowa ma zostać utwardzona. Co na niej położą?

RAWICZ. Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy ulicy Miodowej, znajdującej się na terenie Folwarku. Na obrcnie gruntowej części drogi miałyby zostać ułożone betonowe płyty.

Rawicki magistrat wystąpił z wnioskiem do poznańskiego urzędu marszałkowskiego o dofinansowanie prac zaiązanych z przebudową ulicy Miodowej. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z programu na prace związane z rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. 

Jeżeli Gminie Rawicz uda się uzyskać dofinansowanie, część drogi utwardzona zostanie płytami betonowymi. Powstanie tzw. droga śladowa. Kolejne ok 100 m nie spełnia wymogu w zakresie szerokości pasa drogi - minimum 4 m, dlatego nie zostało ujęte we wniosku o dofinnasowanie - informuje Centrum Informacji Burmistrza.Pomimo tego, dokumentacja projektowa zostanie wykonana na cały odcinek i trasa zostanie wykonana w ramach możliwości finansowych gminy - dodaje CIB.

Część ulicy Miodowej została już utwardzona w 2017 roku. W ramach inicjatywy lokalnej, finansowanej z budżetu gminy oraz śroków mieszkańców ulicy Miodowej wyłożono ok. 30 metrów drogi płytami betonowymi.

autor: Jakub Sławiński

Źródło:

Dodano: 2019.11.28

rawicz24.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
Redakcja "Życie Rawicza" ul. 17 Stycznia 37/4, 63-900 Rawicz, 65 546 52 52