Dostosuj wydruk

Jest praca w Zakładzie Karnym w Rawiczu

Jest praca w Zakładzie Karnym w Rawiczu

Zakład Karny w Rawiczu szuka pracowników. Potrzebni są strażnicy działu ochrony. Zakład dysponuje 19 wakatami. Postępowanie rekrutacyjne zostało już rozpoczęte.

Oferty dotyczą pracy w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - to m.in. nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, kontrola osadzonych. 

Kandydaci powinni mieć wykształcenie co najmniej średnie, uregulowany stosunek do służby wojskowej, być niekarani, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tego rodzaju służby.

Szczegółowe informacje o warunkach pracy i wymaganiach, jakie należy spełnić można uzyskać w zakładzie karnym. Zainteresowani mogą składać oferty do 10 lutego. 

autor: Joanna Miśkowiak

Źródło:

Dodano: 2020.01.28

rawicz24.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
Redakcja "Życie Rawicza" ul. 17 Stycznia 37/4, 63-900 Rawicz, 65 546 52 52