Dostosuj wydruk

Przepracują 5 tysięcy godzin

Przepracują 5 tysięcy godzin

Jutrosińscy radny przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2011 rok. \r\n- Bezrobotni będą między innymi porządkować publiczne place i tereny przy świetlicach wiejskich, stadion sportowy oraz place zabaw - wyjaśnia Mirosława Domicz, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Jak podkreśla, do zadań bezrobotnych należeć będzie utrzymanie w czystości wiat przystankowych, wycinanie krzewów przy drogach gminnych oraz wykaszanie przydrożnych rowów. W okresie zimowym będą również odśnieżać chodniki. Ponadto będą wykonywać prace przy codziennych czynnościach podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie oraz pomagać w pracach gospodarczych w jutrosińskich szkołach i przedszkolach. - W sumie do przepracowania mają 5 tysięcy 520 godzin. Na terenie naszej gminy do wykonania prac społecznie użytecznych będzie skierowanych 10 bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Za swoją pracę otrzymają świadczenie w wysokości 7 zł 10 gr za godzinę. 60% tych środków refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu. Łącznie osoby te mogą przepracować 46 godzin, jednak nie więcej aniżeli 10 godzin tygodniowo - dodaje Mirosława Domicz.
(HD)

autor: Beata Frąckowiak

Źródło:

Dodano: 2010.10.31

rawicz24.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
Redakcja "Życie Rawicza" ul. 17 Stycznia 37/4, 63-900 Rawicz, 65 546 52 52